Osallistu

Datavaalit on yhteisövetoinen hanke suomalaisen yhteiskunnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi avoimen datan keinoin. Valmiiden toimintamallien sijasta hanke tarjoaa resursseja: kokoamme ja jaamme päätöksentekoon liittyvää dataa, lähdekoodia, ja muuta materiaalia vapaaseen käyttöön. Voit hyödyntää sivuston tarjoamia resursseja itsenäisesti tai myötävaikuttaa käynnissä oleviin hankkeisiin esimerkiksi seuraavin tavoin:

Opinnäytteet | Avoin data ja yhteiskunnallinen päätöksenteko tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia opinnäytetöihin. Opinnäytetöitä voi tehdä esimerkiksi avoimen datan yhteiskunnallisista ulottuvuuksista, kaupallisista mahdollisuuksista, tietotekniikkaan ja ohjelmointiin liittyen, laskennallisista mallitusongelmista, sosiaalisesta mediasta jne. Jos olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön aiheesta ja tarvitset ohjausta tai tahdot keskustella ideoista, ota yhteyttä hankkeen opinnäytetyö-koordinaattoriin.

Koulutus | Datavaalien tuottama tieto ja resurssit pitää saattaa kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Selkeän oppimateriaalin ja dokumentaation tuottaminen tukee tavoitetta, ja Datavaalit-sivuston tarjoamien resurssien hyödyntämiseen liittyen pidetään koulutuksia. Tarvitsemme avustajia koulutustapahtumiin. Voit järjestää koulutusta myös itsenäisesti. Hankkeen aineistoja voi hyödyntää muussakin opetustyössä; oppilaat saavat uusia valmiuksia medialukutaitoon ja aineistokriittisyyteen, tilastomenetelmiin, ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Toimitustyö | Sivuston tietoaineistot tarjoavat uusia resursseja toimitustyöhön. Valmiiksi esikäsitellyt aineistot ja tiedonhakurutiinit mahdollistavat helpon ja täsmällisen tiedonhaun vaalien ja päätöksenteon tiimoilta. Tarjoamme tarvittaessa tukea aineistojen käyttöön.

Tutkimus | Yhteiskunnan kasvavat tietovarannot tarjoavat uusia mahdollisuuksia yhteiskuntatutkimuksen tarpeisiin. Datavaalit-sivusto tarjoaa tutkimustyötä tukevia data- ja lähdekoodiresursseja.

Osallistu käynnissä oleviin hankkeisiin | Datavaaleihin kytkeytyy useita itsenäisiä hankkeita, joihin tarvitaan uusia tekijöitä. Ota rohkeasti yhteyttä yhteyshenkilöihin.

Itsenäiset hankkeet | Lisäämme mieluusti linkin projektistasi Dataavaalit.fi-sivustolle.

Ruudunraaputin | Kuntien talous- ja päätöksentekoaineisto on usein saatavilla vain PDF-muodossa tai verkkosivuilta. Tiedot voi kerätä talteen sopivan ruudunraaputtimen avulla. Tarjoamme esimerkkiraaputtimia, joita voit muokata edelleen tietojen hakemiseksi omasta kotikunnastasi. Keräämme raaputtimia ja niiden avulla koottua tietoa keskitetysti Datavaalit-sivustolle kaikkien vapaaseen käyttöön.

Tietopyyntö | Jos mielessäsi on läpinäkyvyyden kannalta tärkeä aineisto, jota ei ole valmiiksi saatavilla valtion tai kuntien verkkosivuilta, aiheesta voi esittää tietopyynnön esimerkiksi asiasta vastaavalle virkamiehelle tai kunnan kirjaamoon. Lisätukea löytyy esimerkiksi Facebookin Tietopyynto-ryhmästä