Ruudunraapijoiden lisääminen

Kuntadatan ruudunraapijat talletetaan Githubiin Datavaalit-repositoryn sisälle. Prosessi menee tavanomaisen Github-käytännön mukaisesti:

  1. Forkkaa datavaalit-repository.
  2. Ohjelmoi raapija ja talleta se hakemistoon scrapers/.
  3. Tee commit.
  4. Lähetä pull request päärepositoryyn.

Esimerkkiraapijoita voit tarkastella repositoryssämme: Helsinki, Jyväskylä.